Loading...

Разчупване на половите стереотипи в STEM

Стереотипите са обобщени представи за определена категория хора. Половите стереотипи се формират чрез семейното възпитание, образователната система, медиите, установените културни традиции.

 

Разчупване на стереотипите: Истината за компютърните науки

Открийте истината за компютърните науки и предизвикайте често срещаните стереотипи. Разгледайте разнообразните и вълнуващи възможности в тази област, която надхвърля кодирането и програмирането. Присъединете се към революцията и оформете бъдещето с иновации и креативност.